AZ ISKOLÁNKBAN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOK

foto NÉV TANÍTOTT TANTÁRGY(AK) FOGADÓÓRA
foto Hetei József
igazgató
történelem A / B hét hétfő 2. óra
foto Szatmári Zoltánné
igazgatóhelyettes
matematika A / B hét hétfő 2. óra 
foto Petneházy Zoltánné
igazgatóhelyettes
angol A / B hét hétfő 1. óra
nincs kép Antal Istvánné
tanító
matematika
ének
rajz
magyar
A hét kedd 5. óra
B hét szerda 5. óra
foto Ányosné Szlovák Viktória
tanító
hon és népismeret
angol
A / B hét hétfő 5. óra
foto Balázsiné Jaczkó Márta
tanár
magyar nyelv és irodalom A / B hét csütörtök 6. óra
nincs kép Balogh Viola
tanár
biológia
technika és életvitel
A / B hét kedd 5. óra
foto Bazsek-Kiss Szilvia
tanár
angol A / B hét kedd 3. óra
foto Borsiné Nyíri Ildikó
tanár
ének-zene A / B hét csütörtök 6. óra
foto Csehné Ragályi Nóra
tanár
matematika
kémia
A / B hét csütörtök 4. óra
foto Czégény-Kiss Anna
tanár
földrajz
természetismeret
A / B hét kedd 2. óra
foto Fedor Éva
tanító
környezetismeret
rajz
ének
A / B hét hétfő 5. óra
foto Gambárné Cseh Márta
tanár
angol A / B hét csütörtök 4. óra
nincs kép Garancsyné Varga Nóra
tanító
magyar
matematika
környezetismeret
rajz 
A / B hét szerda 2. óra
foto Horváth Judit
tanító
szabadidős csoportvezető A / B hét kedd 6. óra
foto Jankóné Árva Erzsébet
tanár
magyar nyelv és irodalom A / B hét szerda 4. óra
nincs kép Kapus Szabolcs
tanár
történelem
erkölcstan
A / B hét szerda 3. óra
foto Király Csilla
tanító
3.a
szabadidős csoportvezető
A / B hét szerda 3. óra
foto Kocsisné Csetreki Emese
tanár
informatika A / B hét hétfő 2. óra
foto Kovalcsik Julianna
tanár
matematika A / B hét kedd 5. óra
foto Szilágyi Dóra
tanító
szabadidős csoportvezető A / B hét
foto Krajnyák-Szuli Hajnalka
tanító
magyar
környezetismeret
A / B hét hétfő 5. óra
foto Krizsánné Daskó Magdolna
tanító
magyar nyelv és irodalom
matematika
testnevelés
erkölcstan
ének-zene
technika-és életvitel
A / B hét hétfő 5. óra
foto Kullár-Halász Ildikó
tanító
testnevelés A / B hét hétfő 2. óra
foto Lakatosné Kozma Andrea
tanító
szabadidős csoportvezető
környezetismeret
rajz
technika
A / B hét hétfő 5. óra
foto Márton Éva
tanító
szabadidős csoportvezető
környezetismeret
testnevelés
technika
etika
A / B hét hétfő 16.00 óra
foto Nagy Lászlóné
tanító
szabadidős csoportvezető
matematika
technika
A / B hét hétfő 5. óra
foto Nagyné Egri Edit
tanító és tanár
szabadidős csoportvezető
matematika
környezetismeret
technika-és életvitel
erkölcstan
vizuális kultúra
A / B hét kedd 4. óra
foto Novákiné Tóth Anita
tanító
Jelenleg GYES
foto Olajosné Jánosi Ildikó
tanító
szabadidős csoportvezető
testnevelés
rajz
ének
ének szakkör
A / B hét hétfő 5. óra
foto Somodiné Szűcs Márta
tanító
szabadidős csoportvezető
technika
német
A / B hét hétfő 4. óra
foto Szabó Marianna
tanító
magyar
környezetismeret
testnevelés
rajz
ének
A / B hét kedd 3. óra
nincs kép Szilágyi Brigitta
tanító
testnevelés és sport A / B hét hétfő 3. óra
nincs kép Szélesné Szász Ildikó
tanár
matematika
vizuális kultúra
környezetismeret
szabadidős csoportvezető
A / B hét hétfő 5. óra
foto Szikoráné Duka Andrea
tanár
biológia
fizika
A / B hét kedd 6. óra
foto Vad Attiláné Hódos Erika
Fejlesztőpedagógus
  A / B hét hétfő 3. óra
foto Vajas Vera
tanár
testnevelés A / B hét kedd 3. óra
foto Vargáné Lókodi Mónika
tanító
magyar
matematika
testnevelés
ének
A / B hét csütörtök 4. óra
foto Várhidiné Harmati Erzsébet
tanár
rajz-és vizuális kultúra A / B hét hétfő 3. óra